پانتومیم

ادبی دلنوشته ها

آرامم. مثل برگی که می داند چطور جوانه زده و چگونه با خزان خواهد رفت.

+نوشته شده در دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت2:51توسط لاله آئین مهر | |

من حسرت آدم ها را نمی خورم. حتی حسرت خصوصیات و ویژگی ها یا موقعیت هایشان را نمی خورم. من تنها حسرت لحظه ها را می خورم. حسرت لحظه هایی آنقدر کوتاه که می تواند در عکسی ثبت شود.

 

+نوشته شده در شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ساعت20:0توسط لاله آئین مهر | |

انتخاب! چیزی که نیاموخته ام. چیزی که حق خودم نمی دانم. برایم یک چیز است که مال من نیست. من گیجم. من گم شده ام. کودکی گم شده که دست های مادرش را گم کرده و در دنیایی بی در و پیکر رها شده. من رها شده ام. حتی گریه ام نمی آید یا نمی ترسم.من چه کسی هستم؟ از خودم می پرسم چه کسی هستم؟ معلقم در هوا! از  خودم می پرسم چه چیزی را خودم انتخاب کرده ام؟ لباس هایم را؟ ظاهر و صورتم را؟ فکر و درونیاتم را؟ آنچه را که خوانده و دیده ام یا شنیده هایم را؟ من چیستم؟ من گم شده ای هستم که خودم را با آنچه برایم پیش آمده تعریف می کنم. خودم را با چه تعریف می کنم؟ من از چه خوشحال یا ناراحت می شوم؟ من آیا توان مدیریت آنچه برایم پیش آمده را دارم؟ من کیستم؟ این گمگشتگی را برای چه با خود به دوش می کشم؟ برای چه کسانی هر روز نقش های مختلفم را بازی می کنم؟ برای چه می خواهم به دیگرانی کمک کنم یا ازشان کمک بگیرم؟ اصلا کمک برای چه؟ من جواب هیچ چیز را نمی دانم...

من گم شده ام. من فکر می کنم که انتخاب می کنم. حتی فکر می کنم که انتخاب شده ام. من رها شده ام. من حتی حرف زدن از خاطرم رفته. وقتی آدم های دیگر شروع به حرف زدن با من می کنند، متحیر نگاهشان می کنم. من قضاوت هایشان را دنبال می کنم و متعجب می شوم. چند روز پیش بعد از مدت ها شروع کردم به حرف زدن، اما خیلی زود ناامید شدم. خیلی زود فکر کردم که چرا حرف ها را تکرار می کنم. چرا برایم مهم باشد که دیگری چه قضاوتی از من در ذهن می پروراند. من حتی از مشکلات خنده ام می گیرد. من از بیهودگی خیلی چیزها، خیلی وقت ها خنده ام می گیرد. نیشخندم می آید! از همه اش بیشتر این همه من بودن را به استهزا می گیرم. بند هایی درونم پاره شده که بی اعتمادم می کند.  من یک رها شده ی مسخ شده ی بی اعتماد معلقم. من این همه منم و هیچ نیستم.

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ساعت5:17توسط لاله آئین مهر | |

دینم عشق است و ایمانم عشق و تمامم عشق!

+نوشته شده در یکشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۳ساعت2:0توسط لاله آئین مهر | |

از همیشه ی زندگیم گیج تر و گم تر و پا در هوا ترم. حقیقت مسئله ی پیچیده ایست که  دائم در زمان و مکان برایم می شکند. من در تمام زندگیم منقبض و به غایت سفت در مقابل زندگی ایستادهام و تنها گوش سپرده ام به آنچه بر گوشم نجوا کرده است.چیزهای آشنایی در پستو های پشتی ذهنم، در ناخودآگاهم هست که مرا تشویق می کند به سمتشان بروم و همچنان سفت و منقبض و ناپذیرا در مقابل تغییر بایستم. نمی دانم این تغییر خوب است یا بد. نمی دانم راه کجاست و بی راه کجا. زندگی بسیار فریبنده تر از آنچه می پنداشتم حق را به نا حق گره زده. اما چیزی که دانسته ام این است که دلم می خواهد پذیرنده تر و مهربان تر باشم. دلم می خواهد یاد بگیرم آدم ها را بی دلیل به آغوش بکشم و ببوسم. دلم یک عالمه عشق را ذخیره کرده توی پاهای لاغر و نحیف کودکی هام تا بدوم به سمت آدم ها، توی دست هام که به آغوش بکشند و دست آدم ها را محکم محکم بفشارند، تو لب هام که ببوسند و قربان صدقه بروند، توی چشم هام که یک دنیا نگاه مهربان را پشت پرده ی بی حسی از نفهمیدن پنهان کرده اند...

من بلد نیستم راستش...

قسمت غم انگیز ماجرا همین است که تا می آیم حرف بزنم لال می شوم. تا می آیم به آغوش بکشم فلج می شوم و روند ماجرا برایم اینقدر گیج کننده است. من سعی می کنم یاد بگیرم اما نمی دانم چرا این احساس ها اینقدر کند یاد می گیرند ابراز شوند.

+نوشته شده در یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ساعت16:21توسط لاله آئین مهر | |

بعضی اوقات هم اینجور است دیگر! مثل حالا که دلم می خواهد برگردم به سالها قبل و از اول تکه های پازل را یک جور دیگر بچینم. یک جور مهربان و آرام! یک جوری که بعدش تا همیشه از دنیا دل بگیرم و قلوه تحویلش بدهم. اما حالا آدم سختی شده ام. آدم تو دار و ساکت و گاهی بدی شده ام. فقط می دانم وقتی به تو فکر می کنم حالم خوب است و آدم بهتری هم می شوم. خیلی بد است که اینقدر رک و راست اعتراف می کنم. می دانم!

دلم محبت ناب می خواهد! سیراب نیستم. سیراب نشده ام و دلم از حال رفته. وسط این چیز سرد و خشک و بی مزه ای که اسمش را زندگی گذاشته ایم همه وجودم کرخت شده. دلم مزه ی گس لحظه های خوب را می خواهد...

پ.ن : دلم یک خانه می خواهد که درخت هاش گیلاس داشته باشد. دلم مادر بزرگ مهربان می خواهد و آدم هایی که جانشان در برود برای هم و من دلبسته شان باشم و دلبسته ام باشند.

+نوشته شده در پنجشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۳ساعت21:49توسط لاله آئین مهر | |

سالها بود به حرف هاش گوش نداده بودم.  دیشب خواب دیدم مریضم و تلو تلو می خورم. در یک جمع ادبی بودم. نمی توانستم راه بروم. می خوردم به این وآن.  دیگران کمکم می کردند. بعضی ها هم خودشان را کنار می کشیدند . اما من بد بودم. روی پاهام بند نبودم. بیدار که شدم هم روی پاهام بند نبودم. کلاس هام را نرفتم و توی تخت ماندم. حال دلم بد بود. آن یکی من ضجه می زد توی دلم. خنج می کشید و دلم ریش می شد. بلند شدم. چیزی خوردم. دوری زدم. حالم بد بود هنوز. دوباره برگشتم توی تختم تا نزدیکی های همین الان که می نویسم. اما یک هو آن یکی من پرید بیرون و شروع کرد به گریه و زاری که تو مجبورم کردی. از ترس مردم. از  محبتی که به خانواده ات داشتی ... انداختیم به این هچل! حرف هاش را شنیدم. به حق بود. این یکی من هم از این وضعیت راضی نبود. او اشک ریخت و گفت که بس است. برای من بس است. دیگر باهات همراهی نمی کنم. کار شکنی می کنم. حوصله ات را سر میبرم. دلت را ریش می کنم و احوالت را خط خطی. مهربانانه تر هم گفت البته. التماس هم کرد. دلم به رحم آمد. دیدم نمی خواهم این زندگی را که باهاش شاد نیستم. اما وسط یک ماجرای ناتمامم که نمی شود رهاش کرد. اگر رهاش کنم باید برگردم زیر  بار تمام مشکلاتی که ازشان فرار کرده بودم. ازش خواستم این چند ماهه را هم تاب بیاورد و دندان بر جگر بگذارد تا تمام شود. بهش قول دادم تغییرش دهم. اگر از پس امسال بر بیاید بهش قول داده ام روی دلش راه بروم و فرمان را به سلیقه ی او بچرخانم. همه جا نوشتم که تغییرش خواهم داد. توی دفترم، روی تخت و دیوار، روی کاغذ بالای سرم و حالا اینجا می نویسم نکند یادم برود و سال دیگر که از پسش برآمدم یادم برود چرا توانستم. تو شاهد باش که قول داده ام. یادم بیاور اگر یادم نبود. تاب زندگیم را ندارم اینطور...

+نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ساعت15:38توسط لاله آئین مهر | |

هر کار می کنم که فکر نکنم، که خاطرات کممان با هم را مرور نکنم، نمی شود. راه می روم. هر جا می روم تو هستی. تنها دو بار تو را از نزدیک دیده ام اما هر جا را نگاه می کنم تو قبلا آنجا بوده ای. تمام خیابان های اطراف دانشگاه و خانه ام را با تو گشته ام. حتی در اتاقم که شب ها می خوابم تو قبلا حضور داشته ای. قرار بود با هم شب ها را صبح کنیم. با هم ساعت ها راه رفته ایم و بی توقع دانستن چیز زیادی گپ زده ایم. چقدر عجیب بود! درست روزی که قرار بود قرارداد آن خانه ی کوچک ارزان لعنتی را ببندیم صاحب خانه خانه اش را فروخت. چقدر باورم نمی شد. چقدر غصه خوردم برای آن خانه و ندانستم غصه های بزرگتری هم می تواند باشد. چه خوب که نشد! چه خوب که آن خانه  جلو چشم های متعجب و غمگینمان فروخته شد. چه خوب که تو خانه ای پیدا کردی و هم خانه ام نشدی. شاید هم اگر با من می ماندی و به آن خانه نمی رفتی حالا زنده بودی. نمی دانم! فقط می دانم تمام امروز خدا را شاکرم که بیشتر نمی شناختمت، که بیشتر نشناختمت. حالا همه اش غمگینم و هر کجا که می روم انگار جا پای تو گذاشته ام، تو که برهنه با گردن بند مرواریدت به سمت مرگ می روی...

+نوشته شده در شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت3:19توسط لاله آئین مهر | |

سلام دوست خوب آن روزهای همیشه

می خواستم یک راه ارتباطی پیدا کنم و برایت بنویسم و جواب پیامی که به دستم رسید را بفرستم. سخت نبود اما فکر کردم در یک پست وبلاگم خاطره ها و خوبی هات را مرور کنم. به یاد آنروزها که نزدیکتر بودیم و شاید به قول خودت همدیگر را بهتر میشناختیم. به یاد گوشیهای موبایلمان که مثل هم بود و مال من یک روز برای همیشه با یک تاکسی رفت. با سفر جنوبی که تجربه ی متفاوتی بود برام. زیبا بود. با شب های خوابگاه که با وجود همه خوبی هایتان همیشه یک چیز سرد و نمور آدم را آزار میداد. یک چیز نمور و سرد و تاریک که فکر کنم توی مغز دیوار تمام خوابگاه ها از تنهایی آدم ها تغذیه  و رشد می کند.
یاد حرف هامان می افتم. یاد سوال های دخترکی که از دنیای دیگری آمده بود و  کنجکاو بود و  شک داشت. که دنبال عشق می گشت در همه چیز! همه ی زندگی ام تا قبل از آن روزهای سیاه مثل یک رویاست. یک رویا که به شما هم رسید. به تو ، به عطیه ی خوب، به سوج تو دار ساکت مهربان! 
دوست خوب همیشه ام! با یاد خوبی تمام آن روزها می خواهم برایت بنویسم که من تغییر کردم. از یک جایی که دنیا برایم فرو ریخت و همه چیز سیاه شد. از آن روزی که تمام دوستی هام را ریختم دور. از همان زمان که ایمانم را تف کردم بیرون.می خواهم  بعد تر از آنروزها را برایت بنویسم. شاید ندانی و حتی شاید نتوانی درک کنی از چه می گویم اما می گویم تا گفته باشم. هر چند قبلا مشق گفتن کرده ام و تو اولین کسی نیستی که برایش از درد آن روزها می گویم. اما دنیام خراب شد. دنیام فرو ریخت. من فرو ریخت. ایمانم فرو ریخت. زیاده روی کرده بودم و زیاده روی شده بودم. دختر بچه ای بودم که همه رویاهاش را چیزی یا کسی بلعیده بود. از مذهب بیزار بودم. از آدم های مذهبی بدم می آمد. اصلا نمی توانستم بفهمم ایمان یعنی چه. بازی را بلد نبودم. کندم! از همه کندم! دوستی بود که در بدترین شرایط آن روزهای مرگ زا تنهام نگذاشت. نپرسید چرا؟ فقط بود. هنوز هم هست! فقط یک دوست ماند توی تمام این سال ها...
   زمان مرهم خوبی است. من فکر می کنم زمان پذیرنده ترین مخلوق خداست. آخ! خدا! برام مرده بود. ازش بیزار بودم. آزار دیده بودم از بودنش. می خواستم نباشد. اما فکر می کنم که بود. وجودش را تف کردم بیرون. اما زمان، این زمان پذیرنده، ایمان جدیدی را  بنا کرد. و الان ایمان دارم که هست. شاید ایمانم از آن چیزی که تو ایمان می دانی خیلی فاصله دارد اما باهاش آرامم. حتی در بدترین وضعیت ها آرامم که هست. همین مرا از دنیا بس!
دوست عزیز روزهای خوبم! هیچ چیز مثل گذشته نیست. من تغییر کردم. من من شدم. با تمام سیاهی هام من سیاه نیستم، خاکستری ام درست مثل تو که نمی دانم چقدر تغییر کرده ای. یادت هست همیشه می گفتی هیچ وقت ازدواج نمی کنی؟ اما بعد همه چیز تغییر کرد و حالا شنیده ام که عروس شده ای. مبارکت عزیزم!
 راستی ماجرای آن کامنت های وبلاگ را نفهمیدم. آدم ها چه کار دارند به دوستی ما؟ اصلا من کافر تو خدا شناس؟ این  آدم های لعنتی که ادعاهاشان گوش فلک را پاره کرده و هنوز درگیر خاله زنک بازی و غیبت و اظهار نظرند!  من از همه شان بریده ام. برام تمام شدند! اما بعد از تمام این مدت دوستی شما هنوز برام عزیز و خوب است. یک سادگی دوست داشتنی همیشگی توی مغز رابطه مان هست که بعد تمام این سال ها برام عزیز و ماندگار است.
حالا من از تو می پرسم؟ میشناسمت؟ میشناسیم؟ تو کجایی؟ من کجا؟

+نوشته شده در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ساعت3:5توسط لاله آئین مهر | |

دلتنگی می آید و می رود، بعد می آید و می ماند و آنقدر می ماند که عادت میکنی و گاهی یادت می رود که هست اما همیشه هست. بعد برمی گردی به گذشته هات، به قبل تر ها، به داشته هات فکر می کنی ،  به دوستی ها و آدم های زندگیت، به رفاقت های از دست رفته. به عکس هات با دوستهات سر می زنی و  فکر می کنی کجای زندگیشان هستی؟ بوده ای؟  بعد می بینی جز چند تا دوست نزدیک که کمتر از انگشت های دست می شود برایت باقی نمانده. دوستی های راه دور، حال و احوال گاه گاهی، چت های سلام چطوری... بعد می بینی برای آنها هم تمام می شوی. بعد دلت به یک نفر خوش است، به یک نفر که هست! به یک نفر که باش!

به مادرم فکر می کنم...

برادرهام، پدرم، خانواده ام

حتی به سایمون که از شیر گرفته اندش و یک گوشه انگشت می مکد

دلم تنگ شده و حرف هام کوتاه از گلو بیرون می آیند. همه چیز می گذرد و من سر جام ایستاده ام و میخ می کوبم روی پاهام که بمانم. میخ می کوبم و خون نمی آید...

+نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ساعت1:58توسط لاله آئین مهر | |